Sauna- ja kokouspalvelut

Saunapalvelut

Har­ti­kan Kar­ta­no tar­jo­aa sau­nae­lä­myk­siä yri­tyk­sil­le, ryh­mil­le ja virkistysiltoihin.

Kartanon sauna

Kar­ta­non piha­pii­ris­sä on noin 10 hen­ki­lön säh­kö­läm­mit­tei­nen “Kar­ta­non sau­na”. Sau­nan yhtey­des­sä on myös keit­tiöl­lä varus­tet­tu tak­ka­huo­ne, teras­si, sekä palju.

 

Kartanon sauna

Kar­ta­non piha­pii­ris­sä on noin 10 hen­ki­lön säh­kö­läm­mit­tei­nen “Kar­ta­non sau­na”. Sau­nan yhtey­des­sä on myös keit­tiöl­lä varus­tet­tu tak­ka­huo­ne, teras­si, sekä palju.

 

HINNASTO

KARTANON SAUNA JA TAKKATUPA

Tilaus­sau­na
sisäl­tää n. 3 tun­tia sau­no­mis­ta ja tak­ka­tu­van käy­tön klo 24 asti
250€/ilta
Lisä­mak­sus­ta froteepyyhkeet 5€/kpl
Pal­ju lämmitettynä 150€/Kerta

Kokouspalvelut

Har­ti­kan Kar­ta­no tar­jo­aa kokous­ti­lo­ja asiak­kaan tar­peen mukaan pie­nil­le ja isom­mil­le­kin ryh­mil­le. Kaik­ki kokous­ti­lat on mah­dol­lis­ta varus­taa äänen­tois­to­lait­tein, sekä video­ty­kil­lä ja/tai taulunäytöllä.
 

Kar­ta­non keit­tiös­tä jär­jes­tyy kokous­tar­joi­lut pik­ku­pur­ta­vas­ta aina useam­man ruo­ka­la­jin juh­la­me­nui­hin. Ruo­kai­lu­jen yhtey­teen jär­jes­tyy alko­ho­lit­to­mat kokous­juo­mat. Kysy tarjous!

Kartanon saunatupa

Pie­nel­le poru­kal­le ja ren­toon oles­ke­luun suo­sit­te­lem­me kokous­ti­lak­si sau­na­tu­paa, jos­sa on keit­tiö, soh­va­ryh­mä ja tak­ka. Tila sovel­tuu noin 10 hen­ki­lön ryhmälle.

(Sau­na­tu­pa on käy­tös­sä ympä­ri vuoden)

HINNASTO

Vuo­kra alk. 150€/ 4h
Päi­vä 200€

Tervasali

Suu­rel­le ryh­mäl­le on mah­dol­lis­ta vara­ta moni­käyt­töi­nen Ter­va­sa­li, johon mah­tuu 120 henkilöä.

(Ter­va­sa­li on käy­tös­sä vain kesäaikaan).

HINNASTO

Vuo­kra alk. 200€/ 4h
Päi­vä 350€

Pihkakota

Luon­non­lä­hei­seen illan­viet­toon tai kokouk­seen on tar­jol­la hir­si­nen kota Oulu­joen ran­nas­sa, johon mah­tuu jopa 20 hen­ki­löä! Kodas­sa on 2 kpl vuo­de­soh­via majoit­tu­mi­seen. Lisäk­si kodan yhtey­teen saa vuo­krat­tua paljun.

(Pih­ka­ko­ta on käy­tös­sä ympä­ri vuoden)

HINNASTO

Vuo­kra alk. 100€/ 4h
Vrk. 200€

Ota yhteyttä vuokrauksiin liittyen!