Aktiviteetit

Aktiviteetit

Har­ti­kan Kar­ta­no tar­jo­aa unoh­tu­mat­to­mia luon­toe­lä­myk­siä ja moni­puo­li­sia akti­vi­teet­te­ja Oulu­joen ran­ta­mai­se­mas­sa. Vuo­kraam­me väli­neis­töä ympä­ri­vuo­ti­seen ret­kei­lyyn, sekä jär­jes­täm­me ohjat­tu­ja ret­kiä lähia­lu­een luon­toon. Meil­lä jär­jes­tyy myös isom­pien ryh­mien akti­vi­tee­tit, kuten työ­hy­vin­voin­ti­päi­vät, vir­kis­tys­päi­vät, lei­ri­kou­lut jne.

 

 

Välinevuokraus

Vuo­kraam­me luon­to­lii­kun­ta­vä­li­nei­tä pie­ni­muo­toi­ses­ti ympä­ri vuoden.

Tar­vit­taes­sa väli­neet jär­jes­tyy isom­mal­le­kin ryh­mäl­le kul­je­tuk­si­neen yhteis­työ­kump­pa­nei­dem­me kaut­ta.  Kysy lisää!

 

Varauk­set ja tie­dus­te­lut: info@hartikankartano.fi tai 0440545352

Mak­su­ta­poi­na käy kätei­nen, pank­ki­kort­ti, Mobilepay

Huom! Omaeh­toi­seen lii­kun­taan liit­ty­vän väli­ne­vuo­kran mak­su­vä­li­nee­nä meil­lä käy myös Smartum

Lumikengät

 • 2 paria TSL 302 “las­ten mal­li” kan­ta­vuus 20-40kg/ ken­gän koko 29-40
 • 2 paria TSL 217 “nais­ten mal­li” kan­ta­vuus 100kg/ ken­gän koko 35-46
 • 2 paria TSL 227 “mies­ten mal­li” kan­ta­vuus 140kg/ ken­gän koko 37-50
 • 4 paria sää­det­tä­viä sauvoja
 • TAL­VEL­LA 2022 TULOS­SA MYÖS LIUKULUMIKENKIÄ!

HINNASTO

15€ / 3 tuntia 25€ / Vuorokausi

Vuo­kra sisäl­tää lumi­ken­gät, sau­vat, sekä käyt­tö­opas­tuk­sen ja reittivinkit.

Fatbiket

 • 1 kpl Nis­hi­ki Duran­go 26″ 2019, koko 38cm “S” (150-165cm)
 • 1 kpl Nis­hi­ki Duran­go 26″ 2019, koko 43cm “M” (165-175cm)

 

Sähköfatbiket

 • 1 kpl Tun­tu­ri eMax FS 26″ 2021, koko 40cm “S” (165-175cm)
 • 1 kpl Tun­tu­ri eMax FS 26″ 2021, koko 50cm “L” (180-190cm)

 HINNASTO

Fat­bi­ke 20€ / 2 tuntia

eFat­bi­ke 35€ / 2 tuntia

50€ / Vuorokausi

10€ / Lisä­tun­ti  

Vuo­kra sisäl­tää käyt­tö­opas­tuk­sen, kypä­rän, sekä valot ja reit­ti­vin­kit. Efat­bi­kes­sa täy­den akun.

Vesiliikuntavälineet

 • 2 kpl SUP- lau­ta Kahawai 310 
 • 2 kpl Kajak­ki Riot 9,5 
 • 2 kpl Inkkarikanootti
 • 1 kpl Sou­tu­ve Suvi 420
 • KESÄL­LÄ 2022 TULOS­SA MYÖS MONITOIMILAUTTA!

 

HINNASTO

SUP- lau­ta 20€ / 2h 40€ / Vuorokausi
Kanoot­ti 20€ / 2h 40€ / Vuorokausi
Kajak­ki 20€ / 2h 40€ / Vuorokausi

Vuo­kra sisäl­tää käyt­tö­opas­tuk­sen, kel­lun­ta­lii­vin, vesi­tii­viin varustepussin/ -kote­lon, sekä reittivinkit.

Puumajoite

Tent­si­le Stin­gray on kol­mel­le hen­gel­le ja varus­teil­le suun­ni­tel­tu oles­ke­lu­ti­la, riip­pu­mat­to­kei­das ja ilmas­sa ole­va kevyt tuki­koh­ta. Majoi­te sovel­tuu täy­del­li­ses­ti esi­mer­kik­si ret­ki-, met­säs­tys-, kalas­tus-, luon­to­ku­vaus- ja elämysmatkailukäyttöön.

HINNASTO

Vuo­kra 80€/ vrk

Ohjatut retket ja aktiviteetit

Jär­jes­täm­me myös ohjat­tu­ja ret­kiä lähia­lu­een luon­toon, sekä suun­nit­te­lem­me ja toteu­tam­me eri­lai­sia ryh­mä­työ­tai­to­ja kehit­tä­viä akti­vi­teet­te­ja ja ohjel­mia asiak­kaan toi­vei­den mukaisesti.

Kysy lisää aktiviteetteihin tai vuokrauksiin liittyen!