Majoituspalvelut

Aittamajoitus

Har­ti­kan Kar­ta­no tar­jo­aa majoi­tus­ti­lo­ja ensi­si­jai­ses­ti ryh­mill­le kesä­ai­kaan. Vuo­de­paik­ko­ja löy­tyy yhteen­sä n. 30 hen­ki­löl­le 2-7 hen­ki­lön idyl­li­sis­sä hir­siai­tois­sa, sekä sau­na­tu­van par­vel­la. Majoit­tu­jien käy­tös­sä on yhtei­nen huol­to­ra­ken­nus, jos­ta löy­tyy keittiö/ tak­ka­huo­ne, wc:t, suih­kut ja sau­na, lisäk­si ryh­mien käy­tet­tä­vis­sä on gril­li­ka­tos ja uimaranta.

Kar­ta­non piha­pii­ris­tä löy­tyy pari paik­kaa asuntoautolle/ -vau­nul­le, sekä run­saas­ti telt­tai­lu­paik­ko­ja. Vuo­krat­ta­vis­sa myös majoit­tu­mi­seen sovel­tu­va Pih­ka­ko­ta joki­ran­nas­sa, sekä kol­men hen­ki­lön puu­ma­joi­te, Tent­si­le Stin­gray (kat­so Palvelut/Aktiviteetit)

HINNASTO

Majoi­tus aitoissa 30€/vrk/hlö
Aamu­pa­la 9€/hlö
Lii­na­vaa­te- ja pyyhesetti 10€/hlö 
Yli kah­den yön majoi­tuk­seen kuu­luu myös sau­na yhte­nä ilta­na. 0-3 vuo­ti­aat lap­set majoit­tu­vat ilmai­sek­si ja  3- 10 vuo­ti­aat puo­leen hin­taan. Kysy tar­jous isom­mis­ta kokonaisuuksista.

Kysymyksiä majoitukseen liittyen?