Muut palvelut

Muut palvelut

Har­ti­kan Kar­ta­nos­sa on luon­to lähel­lä. Oulu­joen ran­ta­mai­se­mas­sa kul­kee luon­to­pol­ku jos­sa voi tark­kail­la luon­toa, kun­toil­la tai olla vaan omien aja­tus­ten kans­sa. Kaut­tam­me on saa­ta­vis­sa moni­puo­li­set ohjel­ma­pal­ve­lut kuten seik­kai­lu- ja elä­mys­toi­min­ta, sau­na­hoi­dot ja ren­tou­tus­het­ket, ohjat­tu lii­kun­ta­toi­min­ta sekä erä­kok­ki­pal­ve­lut. Vuo­kraam­me lii­kun­ta­vä­li­nei­tä, juh­la­ka­lus­toa sekä mini­bus­sia. Lähia­lu­eel­ta löy­tyy myös pal­jon kivaa teke­mis­tä ja mie­len­kiin­tois­ta nähtävää.

Vuokraustoiminta

Lumikengät

 • 2 paria TSL 302 “las­ten mal­li” kan­ta­vuus 20-40kg/ ken­gän koko 29-40.
 • 2 paria TSL 217 “nais­ten mal­li” kan­ta­vuus 100kg/ ken­gän koko 35-46.
 • 2 paria TSL 227 “mies­ten mal­li” kan­ta­vuus 140kg/ ken­gän koko 37-50.
 • 4 paria sää­det­tä­viä sauvoja.

HINNASTO

15€ / 3 tuntia 25€ / Vuorokausi

 Vuo­kra sisäl­tää lumi­ken­gät ja sauvat.

Fatbiket

 • 1 kpl Nis­hi­ki Duran­go 26″ 2019, koko 38cm “S” (150-165cm)
 • 1 kpl Nis­hi­ki Duran­go 26″ 2019, koko 43cm “M” (165-175cm)

HINNASTO

20€ / 2 tuntia 50€ / Vuorokausi

Vuo­kra sisäl­tää opas­tuk­sen käyt­töön ja kypärän.

Vesiliikuntavälineet

Sou­tu­ve­ne, pol­ku­ve­ne, SUP- lau­dat, kanoo­tit ja kajakit

Vuo­kraam­me vesi­lii­kun­ta­vä­li­nei­tä Oulu­joel­la. Tar­vit­taes­sa väli­neet jär­jes­tyy isom­mal­le­kin ryh­mäl­le kul­je­tuk­si­neen yhteis­työs­sä Mont­ta Acti­ve Cam­ping / Geo-X-On kans­sa.  Kysy lisää!

HINNASTO

SUP- lau­ta 20€ / 2h 45€ / Vuorokausi
Kanoot­ti 20€ / 2h 40€ / Vuorokausi
Kajak­ki 15€ / 2h 35€ / Vuorokausi

Huom! Omaeh­toi­seen lii­kun­taan liit­ty­vän väli­ne­vuo­kran mak­su­vä­li­nee­nä meil­lä käy myös Smartum!

Minibussi

VW Cara­vel­le 2005 1,9 tdi 1+8, mat­kai­lu­va­rus­tus, ilmastointi.

HINNASTO

Vuo­kra 100€/ vrk
Sisäl­tää 400 km/ vrk, yli­me­ne­vät 0,2€/ km

Juhlakalusto

 • 6 hlö pöy­tä- ja tuolisetti
 • pik­nik” (pöy­tä ja 2 penk­kiä) 6 kpl
 • ruo­kai­lu­vä­li­nei­tä
 • kah­vi­per­ko­laat­to­rit (40 ja 80 kupin)
 • SA muki- ja lau­tas­set­ti RST 120 hlölle
 • ter­mos­säi­liöi­tä
 • läm­pö­laa­ti­koi­ta

Kysy lisää!

Puumajoite

Tent­si­le Stin­gray on kol­mel­le hen­gel­le ja varus­teil­le suun­ni­tel­tu oles­ke­lu­ti­la, riip­pu­mat­to­kei­das ja ilmas­sa ole­va kevyt tuki­koh­ta. Majoi­te sovel­tuu täy­del­li­ses­ti esi­mer­kik­si ret­ki-, met­säs­tys-, kalas­tus-, luon­to­ku­vaus- ja elämysmatkailukäyttöön.

HINNASTO

Vuo­kra 80€/ vrk

Ota yhteyttä vuokrauksiin liittyen!